Coaching

Som professionell diplomerad PCC coach har jag kunskaper och jag kan presentera verktyg som som möjliggör framgång och lönsamhet på de områden i livet där man vill ha bättre resultat. Coaching är en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och personligt ledarskap. Syftet är att kunna vägleda sig sig själv, förstå sina styrkor, tankar, känslor, att vara medveten om sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar.

Coaching fungerar som en personlig tränare men du tränar inte kroppen, här tränas dina sinnen och din självinsikt, det är en form av träning för hjärnan. En PCC coach fungerar som en vägledare, som ger dig kunskaper i hur du t.ex. ska agera för att få mindre stress, fungerande relationer eller hur du på bästa vis ska uppnå dina resultat som du vill uppnå. Man kan förklara det med att detta är en upptäcktsresa i två delar, på två plan- för att komma från den punkt där man står idag till den punkten man önskar vara i framtiden.

Coachsamtal

En session tar 60 min, inkl. Sammanfattning och avstämningen av samtalet. Om du behöver omboka ett samtalstid, gör det så tidigt som möjligt. Missar du ett tillfälle som du inte har avbokat inom 24 timmar så debiteras den.

 Änglakortsläsning

Vill du veta vad dina änglar vill förmedla till dig? Jag är också certifierad änglatherapeut. Intiutive angel messenger
Chakran och aurabalansering. Bli av med negativa energier, balansera dina chackran och  avsluta dina yttre
skönhetsbehandlingar med en inre healing och ljus!

Tystnadsplikt och etik

Allt som du säger till mig stannar naturligtvis mellan oss. Jag följer international Coach Federations regler, tystnadsplikt samt etiska regler.